61

Trenutno projektov v izvajanju

+15 %

Več turističnih nočitev V Kranju

+25 %

Več Turistov v Kranju

15

Več najemnikov v starem Kranju